Blogul lui Ovidiu Dontu

PSD a guvernat pentru oameni. Diferenta este clara!!!

Categories: De la oameni pentru oameni

PSD a guvernat pentru oameni. Diferenta este clara!!! Cadastru gratuit! Incepând de astazi primăriile pot solicita finanţare pentru realizarea cadastrului general. În acest scop, fiecare localitate va putea primi în acest an până la 135.000 lei pentru intabularea a peste 2200 de imobile/UAT. In data de 30 aprilie 2015, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, domnul Liviu Dragnea, a prezentat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, aprobat în ultima sedință de guvern (HG 294/2015). A fost primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioadă mai lungă decât cea a unui mandat guvernamental. Vor fi cadastrate cu prioritate terenurile agricole, cerinţă venită din partea mai multor fermieri, avand in vedere importanţa pe care o are cadastrarea pentru acestia în accesarea fondurilor europene pe exerciţiul financiar 2015-2020 dar şi pentru obţinerea subvenţiilor, care vor fi acordate doar pe baza identificării cadastrale a terenurilor. Sumele aferente cadastrării proprietăţilor situate în extravilan vor fi achitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), însă primăriile care nu au imobile în extravilan, pot beneficia de realizarea gratuită a cadastrului şi pentru proprietăţile din intravilan. Conducerea ANCPI a stabilit sumele care pot fi plătite primăriilor în 2016 din veniturile proprii ale instituţiei. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorială va putea primi până la 135.000 lei. Bugetul alocat de agenţie în acest an este de 90,7 mil. euro.

Cum se procedează: ANCPI a lansat ghidul primarului pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, care descrie etapele pe care primăriile trebuie să le parcurgă pentru a obține finanțare. Conform ghidului, ANCPI va vira banii în conturile primăriilor după recepția lucrării şi deschiderea cărților funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor). Documentul poate fi consultat aici: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghid_primar_v1.pdf De asemenea, ANCPI va pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru o aplicație informatică gratuită cu ajutorul căreia vor fi create documentele necesare pentru înscrierea imobilelor în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Primăriile care au derulat deja lucrări de cadastrare din fonduri proprii pot primi cofinanţare din partea ANCPI ulterior finalizării înregistrării la nivel de sector cadastral şi nu doar după încheierea procesului pe întregul teritoriu administrativ. Demarat anul trecut, PNCCF a condus până acum la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 18 unităţi administrativ teritoriale ( trei fiind din judetul Botosani), ceea ce reprezintă circa 175.000 de imobile. Valoarea programului PNCCF este de 1,2 mld. euro, din care 900 mil. euro reprezintă fondurile ANCPI obţinute exclusiv din serviciile prestate, iar 312 mil. euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, care o să înceapă a fi atrase din 2017. Anul trecut, ANCPI a încasat venituri de circa 100 mil. euro. Mai multe informatii: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html

Donţu solicită eliminarea birocraţiei de la înfiinţarea firmelor

Categories: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu i-a solicitat ministrului Finanţelor Publice, Anca Dana Dragu, să elimine birocraţia de la înfiinţarea firmelor. Ovidiu Donţu i-a adresat ministrului o interpelare prin care îi transmite că la începutul acestui an Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat drastic procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru a împiedica accesul evazioniştilor în economie.

„Jumătate dintre companiile care au cerut să se înregistreze pentru TVA, în prima jumătate a anului, au fost respinse de Fisc, fiind suspectate că vor să facă evaziune. Mediul privat contestă practica autorităţilor, care contravine jurisprudenţei europene. Specialişti în consultanţă, avocaţi şi contabili consideră că firme de bună-credinţă sunt împiedicate să îşi deruleze afacerile fie pentru că li s-a respins cererea de înregistrare, fie pentru că li s-a anulat codul de TVA, pe motive lipsite de obiectivitate”, a spus Ovidiu Donţu. El a amintit că la jumătatea anului, conform raportului de activitate al instituţiei, „după implementarea noii proceduri, structurile teritoriale au primit 11.262 de solicitări ce au fost analizate pe baza criteriilor de risc. Au fost soluţionate, cu referate de aprobare/neanulare a înregistrării în scopuri de TVA, 5.049 de solicitări. De asemenea, 4.867 de solicitări au fost soluţionate cu referate de respingere/anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Totodată, 551 de dosare au fost direcţionate spre soluţionare structurilor de antifraudă fiscală”.

Donţu a mai explicat că potrivit noii proceduri de înregistrare, firmele nou înfiinţate trebuie să depună, în aceeaşi zi în care se înregistrează la Registrul Comerţului, o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere în care să răspundă la nu mai puţin de 20 de întrebări şi să aducă documente. El a spus că şi firmele existente trebuie să facă aceleaşi demersuri dacă îşi schimbă asociaţii, administratorii sau sediul social, iar în caz contrar, sunt notificate de ANAF.

Senatorul PSD a precizat şi că în  formularul 088 Fiscul analizează dacă solicitantul „justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitatea economică”. „În opinia consultanţilor fiscali, criteriile sunt discutabile, iar punctajul nu este transparent, fapt care nu le permite solicitanţilor să îşi întocmească dosarul conform cerinţelor legale. În alte situaţii, criteriile Fiscului sunt imposibil de îndeplinit, deşi ele nu au legătură evidentă cu intenţia de a face evaziune, cum ar fi studiile administratorilor, veniturile acestora sau deţinerea, în trecut, a unor firme care au intrat în faliment. De asemenea, filtrele autorităţilor sunt, în opinia specialiştilor, în contradicţie cu jurisprudenţa europeană”, a spus Ovidiu Donţu.

 

Donţu îi cere ministrului Finanţelor să spună cum va asigura respectarea dreptului la libertatea economică a antreprenorilor

El a arătat că în Cauza C527-11, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că prevederile directivei privind TVA „se opun refuzului din partea administraţiei fiscale a unui stat membru de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA unui solicitant pentru simplul motiv că acesta nu este în măsură să demonstreze că dispune de mijloacele materiale, tehnice şi financiare pentru a exercita activitatea economică declarată la momentul formulării cererii sale de înscriere în registrul persoanelor impozabile”.

Senatorul PSD a declarat că decizia trebuie să aibă în vedere, potrivit CJUE, elemente obiective, că există indicii serioase care permit să se suspecteze că numărul de identificare în scopuri de TVA va fi utilizat fraudulos. De asemenea, el a spus că deciziile CJUE sunt obligatorii pentru instanţele româneşti, iar în noul Cod fiscal, care va intra în vigoare în 2016, a fost introdusă prevederea “în domeniul TVA şi al accizelor, autorităţile fiscale şi alte autorităţi naţionale trebuie să ţină cont de jurisprudenţa CJUE“. Ovidiu Donţu a subliniat că procedurile au devenit şi mai restrictive în vară, când, printr-un ordin, au fost introduse alte întrebări cu privire la sumele de bani cu care asociaţii şi administratorii au creditat alte societăţi sau câte cereri de înregistrare a mai depus societatea.

El a explicat că înregistrarea în scopuri de TVA are loc în patru situaţii, la cerere (odată cu înfiinţarea), obligatorie (datorită depăşirii plafonului de 220 mii lei), la cerere (pe parcursul activităţii) sau ca urmare a anulării codului de către administraţia fiscală. Donţu a mai arătat că noua procedură prevede că schimbarea sediului, administratorilor sau asociaţilor impune reverificarea societăţii prin depunerea formularului cu cele 20 de întrebări.

Având în vedere cele menţionate anterior, el i-a solicitat ministrului Anca Dana Dragu să precizeze dacă are informaţii despre această situaţie şi să spună cum vrea să abordeze această problemă în sensul respectării dreptului la libertatea economică a antreprenorilor şi respectarea normelor europene în domeniu.

Propunerile senatorului Ovidiu Donţu, preluate la nivel european

Categories: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, a efectuat o vizită de lucru oficială la Parlamentul European

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, care este şi preşedintele Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului din Senat, a efectuat, în perioada 18 – 21 noiembrie 2015, o vizită de lucru oficială la Parlamentul European. În cadrul acestei vizite, Ovidiu Donţu a fost însoţit de senatorii Ștefan Radu Oprea şi Marian Pavel. Potrivit spuselor senatorului Ovidiu Donţu, programul vizitei a cuprins o serie de întâlniri în format bilateral cu preşedinta Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO) din cadrul Parlamentului European, Danuta Hubner, vicepreşedinta Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) Iliana Iotova, dar şi cu Mercedes Bresso, membră a AFCO, şi cu vicepreşedintele pentru politică externă al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, Victor Boştinaru.

În cadrul vizitei, Ovidiu Donţu a participat şi la Conferinţa interparlamentară la nivel de comisii, AFCO, privind „Evoluţia instituţională viitoare a Uniunii Europene: Intensificarea dialogului politic dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale în vederea consolidării examinării parlamentare asupra guvernelor la nivel european”.
Donţu a explicat că în cadrul convorbirilor cu Danuta Hubner şi Iliana Iotova, temele principale s-au axat pe prezentarea unor elemente privind modul de funcţionare al Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO din Senatul României. „De asemenea, s-a discutat şi despre perspectiva cooperării la nivelul comisiilor, respectiv Comisia pentru constituţionalitate din Senatul României şi AFCO şi LIBE, pe teme de interes comun. Atât doamna Hubner, cât şi doamna Iotova au apreciat pozitiv eforturile Senatului României de a crea Comisia de constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO, precum şi relevanţa acestei comisii”, a declarat Ovidiu Donţu. De precizat că propunerile făcute de Ovidiu Donţu cu privire la colaborarea între cele trei comisii au fost însuşite de oficialii europeni.

 

Vizită a oficialilor europeni în România

Senatorul PSD de Suceava a mai precizat că atât Danuta Hubner, cât şi Iliana Iotova şi-au exprimat disponibilitatea de a organiza un atelier de lucru al comisiilor AFCO şi LIBE, având ca punct de plecare buna practică a Senatului României privind crearea unui mecanism la nivel european de punere de acord a prevederilor legislative cu prevederile atât ale Constituţiilor statelor membre, cât şi ale Tratatului de la Lisabona.

„Acest atelier de lucru, care va fi organizat în prima jumătate a anului 2016, va fi însoţit de un studiu AFCO privind mecanismele parlamentare ale statelor membre de punere de acord a prevederilor legislative cu prevederile Constituţiilor acestora, având ca exemplu Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO din cadrul Senatului României”, a declarat Ovidiu Donţu. Pe de altă parte, el a adăugat că în cadrul discuţiilor cu membra Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO) Mercedes Bresso, aceasta a evidenţiat importanţa dialogului politic bilateral consistent şi regulat între cele două comisii pe teme de interes comun, precum procedura de examinare a documentelor europene şi/sau procedura neformalizată a cartonaşului verde, prin care se pot sugera iniţiative legislative, amenda sau abroga acte ale Uniunii, fără a se depăşi cadrul legal instituit de tratatele Uniunii. Ovidiu Donţu a mai arătat că Mercedes Bresso şi-a exprimat dorinţa de a se efectua o vizită de lucru a delegaţiei Comisiei AFCO în România.
Senatorul sucevean a mai spus că în discuţiile cu Victor Boştinaru, acesta a evocat necesitatea creării unui cadru adecvat de cooperare între eurodeputaţii românii şi senatori, în cadrul comisiilor sectoriale, cu teme clar definite şi aspecte legate de interesele României la nivel european.
„Nu în ultimul rând, pe agenda Conferinţei interparlamentare au fost incluse teme precum îmbunătăţirea funcţionării Uniunii Europene având ca bază potenţialul Tratatului de la Lisabona, documentul de lucru avându-i ca raportori pe doamna Mercedes Bresso şi domnul Elmar Brok, în special prin cooperarea consolidată între Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în cadrul organelor comune, precum şi controlul parlamentar asupra executivului la nivelul Uniunii Europene”, a explicat Ovidiu Donţu. El a remarcat faptul că această vizită de lucru a oferit ocazia unei serii importante de contacte bilaterale care au reconfirmat importanţa cooperării în cadrul structurilor europene, precum şi a consolidării schimbului de experienţă, în ambele sensuri, între Senatul României şi Parlamentul European.

© Copyright - Ovidiu Dontu