De la oameni pentru oameni

PSD a guvernat pentru oameni. Diferenta este clara!!!

Categorii: De la oameni pentru oameni

PSD a guvernat pentru oameni. Diferenta este clara!!! Cadastru gratuit! Incepând de astazi primăriile pot solicita finanţare pentru realizarea cadastrului general. În acest scop, fiecare localitate va putea primi în acest an până la 135.000 lei pentru intabularea a peste 2200 de imobile/UAT. In data de 30 aprilie 2015, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, domnul Liviu Dragnea, a prezentat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, aprobat în ultima sedință de guvern (HG 294/2015). A fost primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioadă mai lungă decât cea a unui mandat guvernamental. Vor fi cadastrate cu prioritate terenurile agricole, cerinţă venită din partea mai multor fermieri, avand in vedere importanţa pe care o are cadastrarea pentru acestia în accesarea fondurilor europene pe exerciţiul financiar 2015-2020 dar şi pentru obţinerea subvenţiilor, care vor fi acordate doar pe baza identificării cadastrale a terenurilor. Sumele aferente cadastrării proprietăţilor situate în extravilan vor fi achitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), însă primăriile care nu au imobile în extravilan, pot beneficia de realizarea gratuită a cadastrului şi pentru proprietăţile din intravilan. Conducerea ANCPI a stabilit sumele care pot fi plătite primăriilor în 2016 din veniturile proprii ale instituţiei. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorială va putea primi până la 135.000 lei. Bugetul alocat de agenţie în acest an este de 90,7 mil. euro.

Cum se procedează: ANCPI a lansat ghidul primarului pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, care descrie etapele pe care primăriile trebuie să le parcurgă pentru a obține finanțare. Conform ghidului, ANCPI va vira banii în conturile primăriilor după recepția lucrării şi deschiderea cărților funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor). Documentul poate fi consultat aici: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghid_primar_v1.pdf De asemenea, ANCPI va pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru o aplicație informatică gratuită cu ajutorul căreia vor fi create documentele necesare pentru înscrierea imobilelor în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Primăriile care au derulat deja lucrări de cadastrare din fonduri proprii pot primi cofinanţare din partea ANCPI ulterior finalizării înregistrării la nivel de sector cadastral şi nu doar după încheierea procesului pe întregul teritoriu administrativ. Demarat anul trecut, PNCCF a condus până acum la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 18 unităţi administrativ teritoriale ( trei fiind din judetul Botosani), ceea ce reprezintă circa 175.000 de imobile. Valoarea programului PNCCF este de 1,2 mld. euro, din care 900 mil. euro reprezintă fondurile ANCPI obţinute exclusiv din serviciile prestate, iar 312 mil. euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, care o să înceapă a fi atrase din 2017. Anul trecut, ANCPI a încasat venituri de circa 100 mil. euro. Mai multe informatii: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html

Donţu solicită eliminarea birocraţiei de la înfiinţarea firmelor

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu i-a solicitat ministrului Finanţelor Publice, Anca Dana Dragu, să elimine birocraţia de la înfiinţarea firmelor. Ovidiu Donţu i-a adresat ministrului o interpelare prin care îi transmite că la începutul acestui an Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat drastic procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru a împiedica accesul evazioniştilor în economie.

„Jumătate dintre companiile care au cerut să se înregistreze pentru TVA, în prima jumătate a anului, au fost respinse de Fisc, fiind suspectate că vor să facă evaziune. Mediul privat contestă practica autorităţilor, care contravine jurisprudenţei europene. Specialişti în consultanţă, avocaţi şi contabili consideră că firme de bună-credinţă sunt împiedicate să îşi deruleze afacerile fie pentru că li s-a respins cererea de înregistrare, fie pentru că li s-a anulat codul de TVA, pe motive lipsite de obiectivitate”, a spus Ovidiu Donţu. El a amintit că la jumătatea anului, conform raportului de activitate al instituţiei, „după implementarea noii proceduri, structurile teritoriale au primit 11.262 de solicitări ce au fost analizate pe baza criteriilor de risc. Au fost soluţionate, cu referate de aprobare/neanulare a înregistrării în scopuri de TVA, 5.049 de solicitări. De asemenea, 4.867 de solicitări au fost soluţionate cu referate de respingere/anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Totodată, 551 de dosare au fost direcţionate spre soluţionare structurilor de antifraudă fiscală”.

Donţu a mai explicat că potrivit noii proceduri de înregistrare, firmele nou înfiinţate trebuie să depună, în aceeaşi zi în care se înregistrează la Registrul Comerţului, o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere în care să răspundă la nu mai puţin de 20 de întrebări şi să aducă documente. El a spus că şi firmele existente trebuie să facă aceleaşi demersuri dacă îşi schimbă asociaţii, administratorii sau sediul social, iar în caz contrar, sunt notificate de ANAF.

Senatorul PSD a precizat şi că în  formularul 088 Fiscul analizează dacă solicitantul „justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitatea economică”. „În opinia consultanţilor fiscali, criteriile sunt discutabile, iar punctajul nu este transparent, fapt care nu le permite solicitanţilor să îşi întocmească dosarul conform cerinţelor legale. În alte situaţii, criteriile Fiscului sunt imposibil de îndeplinit, deşi ele nu au legătură evidentă cu intenţia de a face evaziune, cum ar fi studiile administratorilor, veniturile acestora sau deţinerea, în trecut, a unor firme care au intrat în faliment. De asemenea, filtrele autorităţilor sunt, în opinia specialiştilor, în contradicţie cu jurisprudenţa europeană”, a spus Ovidiu Donţu.

 

Donţu îi cere ministrului Finanţelor să spună cum va asigura respectarea dreptului la libertatea economică a antreprenorilor

El a arătat că în Cauza C527-11, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că prevederile directivei privind TVA „se opun refuzului din partea administraţiei fiscale a unui stat membru de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA unui solicitant pentru simplul motiv că acesta nu este în măsură să demonstreze că dispune de mijloacele materiale, tehnice şi financiare pentru a exercita activitatea economică declarată la momentul formulării cererii sale de înscriere în registrul persoanelor impozabile”.

Senatorul PSD a declarat că decizia trebuie să aibă în vedere, potrivit CJUE, elemente obiective, că există indicii serioase care permit să se suspecteze că numărul de identificare în scopuri de TVA va fi utilizat fraudulos. De asemenea, el a spus că deciziile CJUE sunt obligatorii pentru instanţele româneşti, iar în noul Cod fiscal, care va intra în vigoare în 2016, a fost introdusă prevederea “în domeniul TVA şi al accizelor, autorităţile fiscale şi alte autorităţi naţionale trebuie să ţină cont de jurisprudenţa CJUE“. Ovidiu Donţu a subliniat că procedurile au devenit şi mai restrictive în vară, când, printr-un ordin, au fost introduse alte întrebări cu privire la sumele de bani cu care asociaţii şi administratorii au creditat alte societăţi sau câte cereri de înregistrare a mai depus societatea.

El a explicat că înregistrarea în scopuri de TVA are loc în patru situaţii, la cerere (odată cu înfiinţarea), obligatorie (datorită depăşirii plafonului de 220 mii lei), la cerere (pe parcursul activităţii) sau ca urmare a anulării codului de către administraţia fiscală. Donţu a mai arătat că noua procedură prevede că schimbarea sediului, administratorilor sau asociaţilor impune reverificarea societăţii prin depunerea formularului cu cele 20 de întrebări.

Având în vedere cele menţionate anterior, el i-a solicitat ministrului Anca Dana Dragu să precizeze dacă are informaţii despre această situaţie şi să spună cum vrea să abordeze această problemă în sensul respectării dreptului la libertatea economică a antreprenorilor şi respectarea normelor europene în domeniu.

Propunerile senatorului Ovidiu Donţu, preluate la nivel european

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, a efectuat o vizită de lucru oficială la Parlamentul European

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, care este şi preşedintele Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului din Senat, a efectuat, în perioada 18 – 21 noiembrie 2015, o vizită de lucru oficială la Parlamentul European. În cadrul acestei vizite, Ovidiu Donţu a fost însoţit de senatorii Ștefan Radu Oprea şi Marian Pavel. Potrivit spuselor senatorului Ovidiu Donţu, programul vizitei a cuprins o serie de întâlniri în format bilateral cu preşedinta Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO) din cadrul Parlamentului European, Danuta Hubner, vicepreşedinta Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) Iliana Iotova, dar şi cu Mercedes Bresso, membră a AFCO, şi cu vicepreşedintele pentru politică externă al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, Victor Boştinaru.

În cadrul vizitei, Ovidiu Donţu a participat şi la Conferinţa interparlamentară la nivel de comisii, AFCO, privind „Evoluţia instituţională viitoare a Uniunii Europene: Intensificarea dialogului politic dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale în vederea consolidării examinării parlamentare asupra guvernelor la nivel european”.
Donţu a explicat că în cadrul convorbirilor cu Danuta Hubner şi Iliana Iotova, temele principale s-au axat pe prezentarea unor elemente privind modul de funcţionare al Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO din Senatul României. „De asemenea, s-a discutat şi despre perspectiva cooperării la nivelul comisiilor, respectiv Comisia pentru constituţionalitate din Senatul României şi AFCO şi LIBE, pe teme de interes comun. Atât doamna Hubner, cât şi doamna Iotova au apreciat pozitiv eforturile Senatului României de a crea Comisia de constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO, precum şi relevanţa acestei comisii”, a declarat Ovidiu Donţu. De precizat că propunerile făcute de Ovidiu Donţu cu privire la colaborarea între cele trei comisii au fost însuşite de oficialii europeni.

 

Vizită a oficialilor europeni în România

Senatorul PSD de Suceava a mai precizat că atât Danuta Hubner, cât şi Iliana Iotova şi-au exprimat disponibilitatea de a organiza un atelier de lucru al comisiilor AFCO şi LIBE, având ca punct de plecare buna practică a Senatului României privind crearea unui mecanism la nivel european de punere de acord a prevederilor legislative cu prevederile atât ale Constituţiilor statelor membre, cât şi ale Tratatului de la Lisabona.

„Acest atelier de lucru, care va fi organizat în prima jumătate a anului 2016, va fi însoţit de un studiu AFCO privind mecanismele parlamentare ale statelor membre de punere de acord a prevederilor legislative cu prevederile Constituţiilor acestora, având ca exemplu Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO din cadrul Senatului României”, a declarat Ovidiu Donţu. Pe de altă parte, el a adăugat că în cadrul discuţiilor cu membra Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO) Mercedes Bresso, aceasta a evidenţiat importanţa dialogului politic bilateral consistent şi regulat între cele două comisii pe teme de interes comun, precum procedura de examinare a documentelor europene şi/sau procedura neformalizată a cartonaşului verde, prin care se pot sugera iniţiative legislative, amenda sau abroga acte ale Uniunii, fără a se depăşi cadrul legal instituit de tratatele Uniunii. Ovidiu Donţu a mai arătat că Mercedes Bresso şi-a exprimat dorinţa de a se efectua o vizită de lucru a delegaţiei Comisiei AFCO în România.
Senatorul sucevean a mai spus că în discuţiile cu Victor Boştinaru, acesta a evocat necesitatea creării unui cadru adecvat de cooperare între eurodeputaţii românii şi senatori, în cadrul comisiilor sectoriale, cu teme clar definite şi aspecte legate de interesele României la nivel european.
„Nu în ultimul rând, pe agenda Conferinţei interparlamentare au fost incluse teme precum îmbunătăţirea funcţionării Uniunii Europene având ca bază potenţialul Tratatului de la Lisabona, documentul de lucru avându-i ca raportori pe doamna Mercedes Bresso şi domnul Elmar Brok, în special prin cooperarea consolidată între Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în cadrul organelor comune, precum şi controlul parlamentar asupra executivului la nivelul Uniunii Europene”, a explicat Ovidiu Donţu. El a remarcat faptul că această vizită de lucru a oferit ocazia unei serii importante de contacte bilaterale care au reconfirmat importanţa cooperării în cadrul structurilor europene, precum şi a consolidării schimbului de experienţă, în ambele sensuri, între Senatul României şi Parlamentul European.

Senatorul Donţu vrea ca reducerea impozitului pe dividende să se aplice din 2016

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu a depus o interpelare adresată ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, prin care îi solicită acestuia ca reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5% să fie aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2016. Ovidiu Donţu a arătat că această facilitate era prevăzută a se aplica de la data de 1 ianuarie 2017. Donţu a precizat că în condiţiile în care la bugetul de stat există fondurile necesare, iar România are cea mai mare creştere economică din Europa, ar fi oportună aplicarea reducerii impozitului pe dividende începând de anul viitor. „Am identificat sursa de unde se pot asigura fondurile necesare şi îi voi solicita ministrului Finanţelor o audienţă pentru a-i arăta din ce capitol bugetar putem aloca sumele. Cred că prin această măsură putem vorbi despre o reducere reală a evaziunii fiscale, şi practic întreprinzătorul va constata că nu mai merită să recurgă la alte soluţii pentru a nu-şi plăti impozitele”, a spus Ovidiu Donţu.

Trebuie spus că recent, premierul României, Victor Ponta, anunţa că la propunerea ALDE, actuala coaliţie de guvernare urmează să decidă aplicarea de la începutul anului viitor a unor măsuri din Codul Fiscal, printre acestea numărându-se şi reducerea impozitului pe dividende la 5%. Victor Ponta a arătat că în baza rezultatelor din acest an poate fi aplicată această măsură, precum şi creşterea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la suma de 100.000 de euro, concomitent cu măsura ca acestea să aibă minim un salariat.

Donţu îl acuză pe Gheorghe Flutur de ipocrizie în cazul proiectului „Utilităţi şi mediu la standarde europene”

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu îl acuză de ipocrizie pe copreşedintele PNL Suceava, senatorul Gheorghe Flutur, în cazul proiectului „Suceava – utilităţi şi mediu la standarde europene”. Ovidiu Donţu a făcut referire la întrebarea prin care Gheorghe Flutur îi cerea ministrului Economiei să precizeze în mod clar care este termenul de finalizare a magistralei de gaz metan dintre Pojorâta şi Vatra Dornei. „Când aţi fost serios, domnule Gheorghe Flutur, atunci când aţi blocat proiectul în perioada 2004-2011 cu toată forţa pe care o aveaţi ca reprezentant al regimului Băsescu în judeţul Suceava, sau acum, când solicitaţi deblocarea unui proiect blocat chiar de dumneavoastră?”, l-a întrebat Ovidiu Donţu pe Gheorghe Flutur. El a ţinut să precizeze că acest proiect avea o finanţare cu o dobândă foarte bună de la Deutche Bank, precum şi garanţia Guvernului României, iar proiectul trebuia continuat de Gheorghe Flutur şi „regimul PDL”. „Este cel mai ipocrit lucru pe care l-aţi făcut dumneavoastră ca politician, să solicitaţi finanţare în 2015, ştiind că Deutche Bank a retras încă de acum câţiva ani linia de credit din cauza neexecutării obligaţiilor de către dumneavoastră şi regimul PDL”, a mai spus senatorul PSD. El consideră că fostul ministru al Agriculturii Gheorghe Flutur, în perioada în care la guvernare se afla Alianţa D.A., a blocat proiectul „Suceava – utilităţi şi mediu”, iniţiat şi susţinut la începutul anilor 2000 de preşedintele de la acea dată al Consiliului Judeţean Suceava. Ovidiu Donţu a precizat că actualul senator PNL a blocat acest proiect prin neacordarea avizului pentru trecerea conductelor de gaz prin fondul forestier în zone precum Gura Humorului sau Frasin.

„Tot senatorul PNL Gheorghe Flutur este cel care astăzi trage la răspundere Ministerul Economiei cu privire la finalizarea magistralei de gaz Pojorâta – Vatra Dornei, dar cu finanţarea retrasă de Deutche Bank din cauza blocajelor iniţiate de domnia sa. Mai trebuie spus că în şedinţa Consiliului Judeţean al PSD Suceava, la cererea preşedintelui organizaţiei şi al Consiliului Judeţean, Ioan Cătălin Nechifor, a fost adoptată cu unanimitate de voturi o rezoluţie prin care se solicită Guvernului României reanalizarea Hotărârii de Guvern nr. 1216/29.10.2009 ce transferă gratuit conductele de gaz din cadrul proiectului <Utilităţi şi Mediu la Standarde Europene> către Societatea Naţională de Transport şi Gaze Naturale Transgaz SA”, a declarat Ovidiu Donţu.

Nu în ultimul rând, el a anunţat că pentru deblocarea acestui proiect va propune Guvernului României utilizarea garanţiei guvernamentale până la finalul plăţii creditului contractat pentru „utilităţi şi mediu” şi anularea transferului către Transgaz a conductelor, pentru a se putea realiza noi investiţii prin fonduri europene.

Donţu îi solicită şefului statului să reevalueze îndemnul de amânare după 2016 a dezbaterilor pentru modernizarea Constituţiei

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu i-a solicitat preşedintelui ţării, Klaus Werner Iohannis, printr-o declaraţie politică, să reevalueze îndemnul adresat public clasei politice de amânare după 2016 a dezbaterilor pentru modernizarea Constituţiei. Donţu i-a adus aminte şefului statului că în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale a făcut din ideea de modernizare a Constituţiei una din temele sale principale, arătând că ultimul îndemn al preşedintelui înseamnă practic reluarea dezbaterilor în următorul mandat, 2016-2020, şi încetarea activităţii actualei Comisii comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României.

”Prin punerea în aplicare a acestei intenţii, şeful statului nesocoteşte propunerile venite de la cetăţeni prin Forumul Constituţional, de la Consiliul Ştiinţific format din specialişti în Drept constituţional, de la Comisia de la Veneţia, care a dezbătut împreună cu Comisia parlamentară proiectul de revizuire şi a emis şi un aviz. De asemenea, domnul Iohannis nesocoteşte munca şi contribuţia unor instituţii precum BNR, Academia Română, Biserica Ortodoxă, Asociaţia Magistraţilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Parchetul de pe lângă ICCJ, Asociaţia Procurorilor din România şi Curtea de Conturi etc. .Trebuie redeschise dezbaterile privind întărirea capitolului <Drepturi şi libertăţi> din Constituţie cu următoarele: creanţele împotriva statului să aibă acelaşi regim juridic cu plata obligaţiilor fiscale, repararea prejudiciului printr-o despăgubire echitabilă cu privire la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, garantarea principiului egalităţii de arme între acuzare şi apărare, garantarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, garantarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, garantarea secretului corespondenţei, garantarea dreptului la un mediu sănătos prin asigurarea protecţiei, refacerii şi utilizării durabile a patrimoniului natural, aşa cum şeful statului s-a angajat şi prin Strategia Naţională de Apărare pe care a prezentat-o Camerelor reunite ale Parlamentului în anul 2015”, a declarat Donţu.

 

”Modernizarea Constituţiei nu trebuie să cadă nici în derizoriul luptelor politice, nici în cel al <modernizării de dragul modernizării>”

Parlamentarul social-democrat îi reaminteşte preşedintelui României că este primul cetăţean al ţării, garantul drepturilor constituţionale cetăţeneşti, iar atitudinea sa trebuie să fie una conformă.

”Ca atare, trebuie să fie primul care prin întreaga sa conduită şi preocupare să reflecte atât drepturile, cât şi obligaţiile cetăţeneşti într-un stat democratic. Și pentru că vorbesc aici de obligaţii, obligaţia preşedintelui ca primul cetăţean al României este aceea de a garanta siguranţa fiecărui român. Fără aceasta, nu poate exista şi nici nu se poate manifesta siguranţa statului român în sine, indiferent de orice strategii am gândi în acest sens.  Există o singură cale pentru ca toate acestea să fie asigurate – Constituţia! Cea care are într-adevăr nevoie de modernizare. Căci, aşa cum fiinţa umană evoluează, şi această lege fundamentală trebuie să o facă în raport cu omul. Iar pentru ca toate acestea să se întâmple, personal, consider că este nevoie ca şeful statului să îşi exercite atribuţia şi să-şi respecte obligaţia de a avea permanent un dialog interinstituţional cu noi, cei care suntem responsabili din punct de vedere legislativ. Sper ca acest lucru să se întâmple şi, dincolo de orice interes politic, să primeze cel general, al statului şi al cetăţenilor săi, cărora trebuie să li se garanteze în mod cât se poate de clar drepturile. Cum altfel decât printr-un grad cât mai ridicat de protecţie constituţională? Căci, în actualul context internaţional se poate observa cât de important este pentru fiecare stat să le ofere cetăţenilor săi certitudinea siguranţei şi respectării statutului de fiinţă umană”, a spus Donţu. El a subliniat că modernizarea Constituţiei este un proces de cea mai mare importanţă care nu trebuie să cadă nici în derizoriul luptelor politice, nici în cel al „modernizării de dragul modernizării”.

 

”Preşedintele renunţă prea repede la recunoaşterea rolului istoric al Casei Regale şi al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase în constituirea şi modernizarea statului român”

Donţu a menţionat că este necesară înfiinţarea Regiunilor, accesul la iniţiativă legislativă cetăţenească într-un mod real şi posibil prin micşorarea numărului iniţiatorilor unui astfel de demers, precum şi separarea atribuţiilor celor două Camere ale Parlamentului. Totodată, a adăugat el, este necesară înfiinţarea instituţiei Avocatului Copilului, suprimarea traseismului politic, eliminarea ambiguităţilor în ceea ce priveşte numirea prim-ministrului după alegerile parlamentare, reprezentarea României la Consiliul European pe probleme economice şi dizolvarea Parlamentului dacă propunerea de demitere a Preşedintelui nu întruneşte o majoritate de 50% + 1.

”Nu în ultimul rând preşedintele renunţă prea repede la recunoaşterea rolului istoric al Casei Regale şi al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase în constituirea şi modernizarea statului român, precum şi la garantarea independenţei BNR, prin aceea că BNR nu trebuie să primească instrucţiuni de la nici o autoritate sau instituţie a statului. Domnul Iohannis a renunţat prea repede la propunerile Comisiei de revizuire cu privire la autonomia universitară reală şi la modul în care statul promovează creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea economică în condiţiile ocrotirii mediului înconjurător şi prin asigurarea protecţiei consumatorului şi asigurarea exploatării resurselor în condiţiile de maximă eficienţă economică şi cu accesul nediscriminatoriu al tuturor celor interesaţi”, a spus senatorul PSD de Suceava.

Ovidiu Donţu a accentuat faptul că modernizarea Constituţiei trebuie să depăşească urgent stadiul său incipient, ”iar pentru aceasta este nevoie nu numai ca parlamentarii să respecte angajamentele, ci şi preşedinte Klaus Werner Iohannis”.

Ovidiu Donţu solicită finalizarea de îndată a Legii salarizării unitare

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu a solicitat Ministerului Muncii finalizarea de îndată a proiectului de Lege privind salarizarea unitară

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu a solicitat Ministerului Muncii finalizarea de îndată a proiectului de Lege privind salarizarea unitară. Într-o interpelare adresată luni ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, senatorul sucevean precizează că se numără printre acei demnitari ai României care au militat şi încă militează atât pentru restrângerea prerogativelor imunităţii demnitarilor, cât şi pentru întărirea şi garantarea drepturilor cetăţeneşti prin modernizarea urgentă a Legii noastre fundamentale.

„Deschid această interpelare cu precizările de mai sus pentru că eu consider că, indiferent de statutul socio-profesional, orice cetăţean român încadrat în muncă trebuie să beneficieze de drepturi şi recompense financiare cel puţin decente, fără a se crea discrepanţe uriaşe, nedreptăţi sau frustrări sociale, urmărindu-se, aşa cum este şi firesc, principiul echităţii sociale”, a spus Donţu, care a adăugat că „aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, o mare parte a acestei veri a stat sub semnul discuţiilor şi controverselor asupra ordonanţei privind creşterea salariilor demnitarilor. Pe bună dreptate, aş spune eu, doamnă ministru, acest document a ridicat semne de întrebare în întreaga societate civilă şi a accentuat o necesitate care trebuie adusă la îndeplinire. Fac referire aici la noua lege a salarizării unitare, unul dintre cele mai importante demersuri legislative pe care societatea românească îl aşteaptă”. El a spus că adoptarea legii salarizării unitare va avea ca efect majorarea salariilor bugetarilor.

Donţu a precizat că ordonanţa privind creşterea salariilor demnitarilor, „fără a-i contesta utilitatea şi oportunitatea”, este nu numai neaplicabilă, cât şi prematură, în condiţiile în care toţi cetăţenii acestei ţări ocupaţi profesional nu se pot bucura de un nivel de salarizare nu numai decent, ci şi în perfect acord cu pregătirea profesională şi munca prestată.

Ovidiu Donţu a precizat că în opinia sa la fel de echitabil şi de onorabil este ca ordonanţa privind creşterea salariilor demnitarilor să intre în vigoare odată cu votul din Parlament, atunci când şi proiectul salarizării unitare este finalizat conform şi pus în aplicare.

„Cu ceva vreme în urmă, după consultările avute cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale, aţi anunţat, doamnă ministru, că după încheierea sesiunii parlamentare din vară, veţi iniţia discuţii cu fiecare ordonator de credite, apoi cu partenerii sociali tocmai pentru finalizarea acestui proiect legislativ de asemenea importanţă. De asemenea, aţi mai afirmat că vă doriţi să finalizaţi aceste consultări până la data de 15 septembrie a.c. pentru ca noi în Parlament să primim acest proiect a cărui implementare să se producă odată cu noul an”, a declarat senatorul PSD de Suceava. Nu în ultimul rând, el i-a solicitat Rovanei Plumb să-i spună dacă etapele pe care le-a anunţat au fost îndeplinite până la această dată şi dacă, începând cu noua sesiune parlamentară, Parlamentul se poate pregăti pentru discutarea şi legiferarea proiectului salarizării unitare.

Senatorul Donţu demonstrează cu cifre susţinerea de care s-a bucurat municipiul Suceava din partea Guvernului Ponta

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD Ovidiu Donţu

Municipiul Suceava a beneficiat în ultimii ani de un sprijin consistent din partea Guvernului condus de Victor Ponta, a declarat senatorul PSD Ovidiu Donţu în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul partidului. Donţu şi-a argumentat afirmaţia cu cifre. El a arătat că sumele repartizate municipiului Suceava de la bugetul de stat au crescut constant de la 67 de milioane de lei în 2012, la 73,8 milioane de lei în 2013, 81 de milioane de lei în 2014 şi 82,5 milioane de lei în 2015. La aceste sume, a spus Donţu, se adaugă sumele alocate de Consiliul Local în urma unor proiecte iniţiate de aleşii PSD. El a amintit de banii alocaţi pentru reparaţii şi investiţii în şcoli în perioada 2012-2014, care se ridică la aproape 20 de milioane de lei. ”Dacă ar fi să comparăm numai cu anul 2010 au fost reparaţii de 550.000 de lei şi investiţii de 830.000 de lei, deci în total 1,38 de milioane de lei. Investiţiile şi reparaţiile în şcoli au crescut cu 30% pentru că aleşii noştri au înţeles ce înseamnă şcoala şi nevoile şcolii şi au propus la fiecare votare de buget majorarea acestor sume. Vizavi de şcoli, în momentul în care USL a venit la putere în Consiliul Local, când a avut 12 consilieri, investiţiile de la Liceul cu Program Sportiv şi de la Colegiul Naţional <Ștefan cel Mare> erau blocate. În 2012, la LPS gradul de realizare a investiţiei era de 35% şi investiţia era blocată pentru că nu mai erau bani, iar în 2015 gradul de realizare este de 85%. La <Ștefan> gradul de realizare era de 15% în 2012 şi acum este de 75%. Aceste două proiecte erau blocate şi au fost deblocate prin contribuţia Guvernului, pentru că autorităţile de management din subordinea Guvernului au luat aceste investiţii din sertare şi le-au apreciat ca fiind nişte investiţii care trebuie repornite”, a spus Donţu.

 

Proiecte de dezvoltare a Sucevei, susţinute de consilierii PSD

Senatorul social-democrat a amintit şi de faptul că Primăriei Suceava i s-au şters arierate de 30 de milioane de lei acumulate în perioada 2012-2014 prin compensări aprobate de Guvern, cele mai multe datorii fiind înregistrate în termoficare. Donţu a adus în prim-plan şi sprijinul guvernamental de trei milioane de lei pe care municipalitatea l-a primit prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru modernizarea zonei din jurul Palatului Administrativ. ”Investiţia ACET pe POS Mediu privind reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din cinci aglomerări urbane în 2012 avea grad de realizare zero, iar la 31 decembrie 2014 gradul de realizare era de 68%. Apoi investiţia în reabilitarea de străzi şi poduri de 35 de milioane de lei a fost atrasă cu sprijinul PSD. Până şi Centrul Cultural Bucovina, investiţie începută de primarul Ion Lungu, recunosc, a fost finanţată pentru a fi finalizată de actualul Guvern”, a precizat Ovidiu Donţu. El a mai arătat că dotarea societăţii locale de transport public cu cinci microbuze moderne s-a făcut tot cu sprijinul consilierilor PSD, care au propus şi un proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% a abonamentelor pentru pensionari. ”La catedrală Guvernul Ponta a alocat 500.000 de lei, lucru apreciat la vremea respectivă de primarul Lungu. În urma unei iniţiative care îmi aparţine s-a înfiinţat Casa Studenţilor”, a încheiat Donţu.

Donţu cere comisie de anchetă care să verifice modul în care au fost cheltuiţi banii din salubritate la Suceava

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Preşedintele organizaţiei municipale Suceava a PSD, senatorul Ovidiu Donţu, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că aleşii social-democraţi vor cere Consiliului Local Suceava constituirea unei comisii de anchetă care să verifice modul în care au fost cheltuiţii banii din salubritate la nivelul municipalităţii. Donţu a prezentat date care arată că în salubritate s-au cheltuit nejustificat sume mari de bani, subliniind că aleşii PSD, prin măsurile pe care le-au luat, au stopat risipa banului public.

”Pe vremuri, când transportul gunoiului se făcea la Botoşani, pe salubritate s-au cheltuit 12 milioane de lei. Prezenţa PSD în Consiliul Local a făcut să se desfăşoare pentru prima dată o licitaţie corectă pe salubrizare unde să existe o concurenţă reală, şi cifrele pe care le avem la dispoziţie arată acest lucru. Practic contractul PDL pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2013, precum şi pe lunile ianuarie şi februarie 2014 însuma 2,245 de milioane de lei, în timp ce contractul care s-a semnat în urma unei concurenţe loiale pe vremea majorităţii PSD însuma doar 1,696 de milioane de lei. Deci în Suceava, per total, în cinci luni de zile s-a făcut o economie de 550.000 de lei. Adică 1,2 milioane de lei pe an. Asta în condiţiile în care multă lume a spus că serviciile au fost mai bune şi mai extinse ca zone. Deci, per total, pe salubritate s-au cheltuit în jur de 5 milioane de lei, faţă de 12 milioane înainte. După cum vedeţi, risipa banului public a fost stopată cu 7 milioane de lei faţă de anii în care gunoiul se transporta la Botoşani şi, după părerea mea, cu 1,2-1,5 milioane de lei faţă de contractul încheiat în trecut”, a explicat Donţu.

 

Donţu ameninţă cu DNA

Senatorul PSD a ameninţat cu DNA-ul în cazul în care Consiliul Local Suceava nu va aproba constituirea comisiei de anchetă. ”Nu mare mi-a fost mirarea să constat cumulând aceste informaţii cum cu un vot în Consiliul Local, în 2013, în care deşi exista USL, consilierii PDL şi PNL au votat împreună majorarea taxei de salubritate pentru o firmă condusă de un deputat PDL. Vă pun la dispoziţie dovada votului. Rezultă clar că câştigătorul licitaţiei din anii trecuţi a fost avantajat inclusiv prin majorare de buget. Acest lucru, coroborat cu un lider PDL care a dat telefon firmei de salubritate care în trecut a gestionat salubritatea în Suceava şi cu avionul particular al acelei firme a adus un consilier local la o şedinţă a deliberativului, ne face să depunem la Consiliul Local o iniţiativă prin care vom solicita o comisie de anchetă a modului în care au fost cheltuiţi banii în salubritate. Dacă majoritatea PNL va refuza, ne vom adresa direct DNA”, a mai spus Donţu.

Donţu anunţă că 82 de obiective de investiţii din judeţul Suceava au fost finanţate de Guvern

Categorii: Blog Politic, Comunicate de Presa, De la oameni pentru oameni

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu a anunţat că nu mai puţin de 82 de proiecte de investiţii au fost aprobate de Guvernul României pentru a fi realizate în judeţul Suceava. Ovidiu Donţu a precizat că suma totală aferentă celor 82 de proiecte este de 47,76 milioane de lei. Banii vor fi alocaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiectele fiind realizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Donţu a evidenţiat că una dintre cele mai mari sume, de trei milioane de lei (30 de miliarde de lei vechi), a fost alocată municipiului Suceava, banii asigurând finanţarea lucrărilor de reabilitare a zonei centrale prin reabilitarea pietonalului, a străzilor din zonă şi a iluminatului. El a arătat că cea mai mare sumă de bani, 3,2 milioane de lei, a fost alocată comunei Cornu Luncii pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea şcolii cu clasele I-VIII din localitate. Cornu Luncii va mai beneficia de alte patru finanţări, cu o valoare totală de două milioane de lei, pentru construirea unei şcoli primare cu clasele I-IV în Sasca Mică, construirea unui pod peste pârâul Sasca Mare în zona „Uliţa la Gavriloaia” din Sasca Mare şi pentru extinderea canalizării în comună.

Sume mai mari de bani au primit comunele Ostra, pentru reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă şi a reţelelor de apă (două milioane de lei), şi Panaci, pentru alimentarea cu apă şi modernizarea unei şcoli (2,5 milioane de euro). De asemenea, la Fălticeni va fi finanţată cu suma de 1,97 milioane de lei investiţia de reabilitare a străzii Sucevei.

Ovidiu Donţu a mai precizat că tot prin PNDL, Consiliul Judeţean Suceava a primit o finanţare de peste 2,2 milioane de lei pentru asfaltarea drumurilor judeţene Rădăuţi – Frătăuţii Vechi şi Probota – limita cu judeţul Iaşi.

 

Donţu: Au fost finanţate proiecte în comune conduse de primari de la toate partidele

„Finanţările pentru proiectele PNDL sunt acordate de o comisie a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale. Şi vreau să subliniez faptul că sunt finanţate comunităţile locale care au primari din toate partidele politice, nu ca în regimul Băsescu, când primeau finanţarea doar primăriile PDL. Este o chestiune tehnică, şi nu politică”, a spus senatorul PSD de Suceava.

El a mai adăugat că proiectele finanţate prin PNDL vor fi realizate şi în localităţile Adâncata, Bălăceana, Berchişeşti, Boroaia, Breaza, Broşteni, Buneşti, Cajvana, Calafindeşti, Câmpulung Moldovenesc, Comăneşti, Coşna, Crucea, Dolheşti, Dolhasca, Dorna Arini, Dorneşti, Drăgoieşti, Dumbrăveni, Forăşti, Frasin, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Fundu Moldovei, Gălăneşti, Grămeşti, Gura Humorului, Hănţeşti, Hârtop, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Horodniceni, Iaslovăţ, Ilişeşti, Liteni, Marginea, Milişăuţi, Mitocu Dragomirnei, Muşeniţa, Păltinoasa, Poiana Stampei, Pojorâta, Putna, Sadova, Stulpicani, Suceviţa, Todireşti, Ulma, Valea Moldovei, Vama, Vadu Moldovei, Vatra Dornei, Vicovu de Jos şi de Sus şi Zvoriştea.

Donţu a amintit că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a aprobat în luna mai 2015 finanţarea a 39 de proiecte prin PNDL, cu o valoare de 23,5 milioane de lei.

Pe de altă parte, făcând referire la Legea bugetului de stat pentru anul acesta, Ovidiu Donţu a ţinut să explice că bugetul pe 2015 a avut un nou concept prin care s-a urmărit sprijinirea comunităţilor sărace. „Astfel, 2.000 de localităţi din ţară au primit sume necesare unei proiecţii de dezvoltare reală, iar celor care până în luna iulie 2015 nu au avut măcar suma primită anul trecut li s-a repartizat diferenţa. Asta tocmai pentru a arăta că putem să dezvoltăm comunităţile sărace, menţinând finanţarea uzuală pentru celelalte primării. Conceptul acesta nou a fost pornit dintr-o şedinţă a comisiei de buget finanţe din Camera Deputaţilor, la care am participat şi eu pentru a susţine un amendament, şi a fost votat în unanimitate de parlamentarii PSD şi PNL”, a mai declarat Donţu.

Reamintim că la ultima rectificare bugetară, suma alocată judeţului Suceava pentru echilibrarea bugetelor locale a fost de 36,28 de milioane de lei, la care se mai adaugă 18,512 milioane de lei pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ, precum şi o sumă de 713.000 de lei care va avea ca destinaţie acoperirea cheltuielilor cu plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult sucevene.

 

© Copyright - Ovidiu Dontu